Welkom bij Linda Berends. 

Kwaliteit, een persoonlijke benadering en op maat gemaakte oplossingen staan centraal. En dat alles tegen een aantrekkelijk uurtarief dat aanzienlijk lager ligt dan het uurtarief dat advocaten hanteren. Zowel werken op locatie als het verstrekken van digitale of schriftelijke adviezen behoort tot de mogelijkheden.


Particulieren    

Door het tijdig inwinnen van gedegen juridisch advies bespaart u een hoop tijd en geld doordat procedures zoveel mogelijk worden voorkomen. Een rechtsbijstandsverzekering biedt vaak alleen dekking bij (dreigende) procedures en kent vele uitsluitingen, zoals boetes en snelheidsovertredingen. Ik beperk mij niet tot het geven van juridische adviezen maar kan u bijvoorbeeld ook helpen bij het schrijven van brieven, het vergezellen naar instanties of bijwonen van gesprekken.

Ondernemers

Ondernemers moeten voortdurend beslissingen nemen waarvan de juridische gevolgen niet altijd goed zijn te overzien. Zijn uw algemene voorwaarden up-to-date? Voldoen uw overeenkomsten nog aan de huidige wet- en regelgeving? Laat uw juridische zaken aan mij over opdat u zich kunt richten op uw kernactiviteiten.

Overheid

Door mijn jarenlange werkervaring bij verschillende overheidsinstellingen ben ik vertrouwd met de ambtelijke organisatie. Ik ben in staat om op efficiënte wijze te voorzien in juridische ondersteuning bij tijdelijke capaciteitsproblemen. Ik beschik over ruime ervaring op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen en het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.